Zapraszamy na dzisiejszy dyżur i spotkanie Komitetu obchodów 25 lecia Klubu o godzinie 18-ej.

Administracja .

HDK PCK PULS