LISTA  CZŁONKÓW  KLUBU  HDK-PCK „PULS” w GRÓJCU

UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI WODNIK

w okresie  15.02.2022  -  14.02.2023

 

 

1.       ANTONIEWICZ   JERZY   

2.       AUGUSIEWICZ  IRENEUSZ

3.       BARSZCZ   GRZEGORZ  

4.       BIEŃKOWSKA    MONIKA

5.       BIEŃKOWSKI    RAFAŁ

6.       CZAJKOWSKA   BARBARA

7.       DĄBROWSKI    DARIUSZ

8.       DOBRZYŃSKI   ROBERT

9.       JANOTA  BŁAŻEJ

10.   JAKUBOWSKI  CEZARY

11.   JAROSZ TOMASZ

12.   JĘDRZEJCZYK  TOMASZ

13.   KASICA ADAM

14.   KAŹMIERCZAK   DARIUSZ

15.   KOCIĘBA    BOGUMIŁ

16.   KOT   PAWEŁ        

17.   KUCHARSKI    MICHAŁ

18.   LEWANDOWSKI  PIOTR

19.   MARLIKOWSKI   PIOTR

20.   MARLIKOWSKI  MATEUSZ

21.   MICHALIK BEATA

22.   MICHALIK  ROBERT

23.   MICHAŁOWSKI  ARKADIUSZ

24.   NATORSKI  ARKADIUSZ

25.   OSTROWSKI  JANUSZ

26.   PIETRZAK  MAREK

27.   PIETRZAK  PAWEŁ

28.   PIETRZAK  WOJCIECH

29.   POTWARDOWSKI  ARTUR

30.   ROJKOWSKI  LESZEK

31.   ROSŁONIEC   PIOTR

32.   SAWICKI  MAREK          

33.   SITAREK    BOŻENA

34.   STANKOWSKI  KRZYSZTOF

35.   STOLARSKI  ANDRZEJ

36.   STRZĘBICKI    MARCIN

37.   ŚLUSARCZYK  BOGDAN          

38.   ŚWIDERSKI  JAROSŁAW

39.   TATAR  MAŁGORZATA

40.   TATAR  TOMASZ  

41.   TURCZYŃSKA  MARZENA

42.   TURCZYŃSKI  TOMASZ

43.   URBAŃSKI  KAROL

44.   WNĘK  ZENON

45.   WOŹNIAK  ERNEST

46.   WOŹNIAK  JUSTYNA

47.   WÓJCIK  DAMIAN

48.   ZIELIŃSKI    ARKADIUSZ

49.   ZUGAJ  ŁUKASZ

50.   KRAWCZYK  SŁAWOMIR